Služby

Ochranná známka

Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Je-li takové označení po splnění zákonných podmínek zapsáno Úřadem průmyslového vlastnictví do rejstříku ochranných známek, garantuje svému vlastníkovi legální monopol a tedy zápovědní právo vůči relevantní konkurenci. Tato ochrana má teritoriální charakter, základní zápis platí 10 let od podání přihlášky a lze jej v desetiletých cyklech neomezeně obnovovat.

GSM: +420 605 828 011, @ miroslav@kupka-trademarks.com