Služby

Patent

Patent je formou právní ochrany technického řešení (vynálezu), které je absolutně světově nové, je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelné. Je-li patent po splnění zákonných podmínek Úřadem průmyslového vlastnictví udělen, garantuje svému vlastníkovi legální monopol a tedy zápovědní právo vůči relevantní konkurenci. Patent má teritoriální účinky, platí 20 let od podání přihlášky vynálezu a za jeho udržování v platnosti je nutno platit udržovací poplatky.

GSM: +420 605 828 011, @ miroslav@kupka-trademarks.com