Profil

JUDr. Miroslav Kupka

 • Patentový zástupce č. 324, European Trade Mark and Design Attorney No 28232
 • Soudní znalec zapsaný u Krajského soudu v Praze pod č.j. Spr 4092/2000
 • Právnická fakulta University Karlovy v Praze
 • Odborné stáže u European Patent Office v Mnichově a Benelux Trade Mark Office v Haagu
 • Přednášková a publikační činnost
 • Odborná praxe:
  • 2 roky na podnikové úrovni
  • 8 let na resortním ministerstvu
  • 12 let na Úřadu průmyslového vlastnictví – do roku 2000 ve funkci ředitele odboru legislativně právního a sporných řízení
  • od r. 2000 patentový zástupce

Jaroslava Kupková

 • Asistent patentového zástupce
  • známkové rešerše
  • zpracování přihlášek
  • zatříďování seznamů výrobků a služeb
  • sledovací služba - monitoring zveřejněných přihlášek OZ
  • administrativní a fakturační záležitosti
 • Střední ekonomická škola
 • Institut výchovy a vzdělávání Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze
 • Odborná praxe:
  • 23 let na podnikové úrovni
  • od r. 2000 asistent patentového zástupce

GSM: +420 605 828 011, @ miroslav@kupka-trademarks.com