Služby

Průmyslový vzor

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Je-li takový design po splnění zákonných podmínek zapsán Úřadem průmyslového vlastnictví do rejstříku průmyslových vzorů, garantuje svému vlastníkovi legální monopol a tedy zápovědní právo vůči relevantní konkurenci. Tato teritoriální ochrana trvá 5 let od data podání přihlášky, je ji možno v pětiletých cyklech obnovovat až na celkovou dobu 25 let.

GSM: +420 605 828 011, @ miroslav@kupka-trademarks.com