Služby

Užitný vzor

Užitný vzor je formou právní ochrany technického řešení, které je absolutně světově nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné. Je-li užitný vzor zapsán Úřadem průmyslového vlastnictví (na registračním principu) do rejstříku užitných vzorů, garantuje svému vlastníkovi legální monopol a tedy zápovědní právo vůči relevantní konkurenci. Tato teritoriální ochrana trvá 4 roky od data podání přihlášky a  je ji možno dvakrát o tři roky prodloužit.

GSM: +420 605 828 011, @ miroslav@kupka-trademarks.com