Služby

Znalecká činnost

Znalecká činnost zahrnuje zejména odborné znalecké posudky pro soudní řízení, znalecká dobrozdání a znalecké posudky na ocenění práv z průmyslového vlastnictví.

GSM: +420 605 828 011, @ miroslav@kupka-trademarks.com